National Fløtingmuseum og Kompetansesenter

Projektektet var del i en konkurrence om at tegne museum og andre funktioner i Norge. Projektet er udført i samarbejde med Casper Malmberg Skaftved – www.instagram.com/cmalmbergskaftved

Med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter i Fetsund, Norge, er bygningen visuelt opbygget med en åben- og en mere afskærmet del. Dette henviser til den funktionelle opbygning og logistik i bygningen, hvor den nedere del er det offentlige museum og øvre er den mere private administration, læringslokaler m.m..

For at nedbryde skalaen og tilpasse bygningen til det omkringliggende er bl.a. bygningens højde reduceret ved taghældning, som gør at facaden er i en mere imødekommende skala. Derudover er bygningerne opdelt i mindre bygninger, forskudt ift. hinanden, for at forstærke den mindre skala, som også minder om de eksisterende huse og byggerier langs den norske kystlinje. Udtrykket henviser således til den lokale bygningstradition med materialer, der skaber en dialog mellem det moderne og traditionelle i Norge.