Proces og ydelser

For at give et overblik af en byggeproces, er stadier og milepæle kort beskrevet i en kronologisk rækkefølge nedenunder. Vi tilbyder rådgivning og ydelser indenfor alle stadier, både som enkeltstående eller som en samlet pakke.

1. Design

Indledende møde

Vi tror på, at arkitektens kreative kapacitet kommer bedst til udtryk, når udfordringen, der skal løses, er klart defineret. For at forstå og visualisere de specifikke udfordringer i dit projekt, anvender vi en grundig og opmærksom tilgang. Denne proces begynder med en detaljeret samtale, hvor vi stiller en række nøje udvalgte spørgsmål for at få indsigt i jeres ønsker og behov.

Ved at lytte opmærksomt sikrer vi, at vi forstår jeres præferencer, livsstil og værdier, så vi kan omsætte dem til en unik og personlig arkitektonisk løsning. Dette betyder, at hver designudfordring, vi tager os af, ikke bare handler om at skabe en æstetisk tiltalende struktur, men også om at opfylde de særlige krav og ambitioner, som hver klient bringer til bordet.

Indledende møde

Byggeprogram

Derefter snævrer vi os ind i de enkelte rum, for at opnå en forståelse for jeres ønskede størrelse, oplevelse og følelse i de forskellige rum. Vi sender jer et udkast af realistiske størrelser, udfra jeres økonomi og grundlæggende behov. Med udkastet har i mulighed for at afprøve og revidere størrelserne for at komme frem til et byggeprogram.

Sammenhængen af rummene bliver også omtalt, uden at begrænse mulighederne i indretningen. Sammen med tekst beskrivelser, bliver inspirations billeder opfordret for at tydeliggøre jeres ønsker.

Med de informationer fra det indledende møde, ønsker for rum, sammenhængen af rummene og inspirationsbilleder, danner dette grundlag for det videre arbejde, frem til et skitseforslag.

Skitseforlag

Skitseforslaget er den fase i vores designproces, hvor vi oversætter dine unikke behov og ønsker til en håndgribelig vision indtegnet på din byggegrund. Gennem en kombination af skitsetegninger og 3D-billeder illustrerer vi en innovativ løsning, der giver dig mulighed for at visualisere og forstå det foreslåede design i detaljer. Disse repræsentationer danner et fælles sprog mellem os, som faciliterer kommunikationen omkring projektet.

Bemærk, at dette første udkast ikke er en endelig løsning, men et udgangspunkt for videre udvikling. Denne fase af processen giver mulighed for at identificere eventuelle misforståelser, revidere oprindelige ønsker, og potentielt tilføje nye ideer. Vi tror på at designprocessen er iterative, og skitseforslaget er vores første skridt på rejsen mod at realisere dit drømmeprojekt.

Byggetilladelse

Når vi sammen har fastlagt de overordnede linjer i dit byggeprojekt, er det tid til at indhente den nødvendige byggetilladelse. For at opnå denne tilladelse, udarbejder vi et detaljeret myndighedsprojekt, der præcist afspejler dit fremtidige byggeri og indeholder alle de nødvendige informationer, myndighederne kræver.

Det er værd at bemærke, at detaljegraden kan variere mellem forskellige myndigheder. En nøje udarbejdet plan kan imidlertid fremskynde godkendelsesprocessen, da det giver myndighederne en fuldstændig og nøjagtig forståelse af dit projekt fra starten. Vi stræber efter at sikre, at denne proces er så gnidningsfri som muligt.

2. Detaljering

Projektering

Projekteringen giver en forklaring på hvordan projektet generelt skal opbygges, i hvilken kvalitet og hvordan detaljerne skal løses.

Dette skaber en større tryghed i processen, ift. økonomien, tidsplanen og kvalitet på det endelige resultat.

Projektering hjælper os med at styre økonomien, gennem omkostningsanalyse, og holder os inden for det aftalte budget. Dette reducerer risikoen for uforudsete omkostninger.

Vi udarbejder også en tidsplan, der sikrer en rettidig og effektiv gennemførelse af byggeprocessen. Dette bidrager til at holde projektet på sporet og sikre rettidig levering.

Endelig sikrer vores projektering høj kvalitet i det endelige resultat ved at tage hånd om alle aspekter af planlægningen, fra æstetiske detaljer til tekniske funktioner.

Tilbud og udbudsprojekt

I udbudsprojektet tager vi udgangspunkt i det projekterede materiale, hvilket indeholder præcise instruktioner og specifikationer for, hvordan byggeriet skal udføres. Dette danner grundlag for tilbudsgivning fra potentielle entreprenører og hjælper med at sikre nøjagtige og konkurrencedygtige tilbud.

Gennem et klart og detaljeret udbudsmateriale kan entreprenører fuldt ud forstå projektets omfang og forventninger, hvilket bidrager til at skabe præcise og pålidelige tilbud. Disse tilbud danner en mere nøjagtig forståelse af de forventede omkostninger og hjælper med at holde byggeprocessen inden for det budgetterede beløb.

Efter at have modtaget og evalueret tilbuddene bistår vi vores kunder med at indgå kontrakt med den valgte hovedentreprenør. Denne kontrakt, der er baseret på det projekterede materiale, dækker alle aspekter af byggeprojektet, herunder tidsplaner, materialer, arbejdsomfang og betalingsbetingelser. Dette sikrer, at alle parter har samme forventninger til byggeprocessen.

3. Udførsel

Byggeproces og tilsyn

Efter kontrakten er indgået med hovedentreprenøren, går vi i gang med selve byggeriet. Denne fase kræver omhyggelig opmærksomhed og løbende tilsyn for at sikre, at byggeriet holder høj kvalitet, detaljerne er i orden, og at konstruktionerne udføres præcist som beskrevet i udbudsmaterialet og i overensstemmelse med gældende regler.

Vi har et konstant blik på tidsplaner og økonomi for at sikre, at projektet forbliver på rette spor. Hvis der opstår udfordringer undervejs, fungerer tilsynet som en vigtig ressource til at finde løsninger og navigere i processen.

Vi overvåger også konstant fremskridtet for at sikre, at eventuelle justeringer kan foretages hurtigt og effektivt. Vores mål er at sikre, at byggeriet forløber problemfrit, og at det endelige resultat lever op til både vores og dine forventninger.

Aflevering og gennemgang

Afleveringsfasen er kulminationen på vores fælles rejse, hvor vi samles for at fejre et færdiggjort projekt, som vi alle forhåbentlig er stolte over og tilfredse med.

Under afleveringen gennemgår vi – bygherren, hovedentreprenøren og tilsynet – byggeriet i detaljer for at sikre, at alt er i overensstemmelse med den oprindelige aftale. Hvis der opdages uoverensstemmelser, vil vi sammen forhandle og løse dem på stedet.

Det kan ske, at nogle fejl eller mangler ikke bliver bemærket ved den første gennemgang. Derfor afholder vi yderligere gennemgange efter et og fem år. På denne måde sikrer vi, at eventuelle uoverensstemmelser der opstår efter aflevering, bliver fundet og løst i rette tid. I sidste ende stræber vi efter at sikre, at vores arbejde lever op til dine forventninger og står distancen i mange år fremover.