Proces og ydelser

For at give et overblik af en byggeproces, er stadier og milepæle kort beskrevet i en kronologisk rækkefølge nedenunder. Vi tilbyder rådgivning og ydelser indenfor alle stadier, både som enkeltstående eller som en samlet pakke. Tryk her, for at blive opringet uforpligtet vedrørende vores rådgivning og ydelser

1. Indledende møde

For at udnytte arkitektens kreative evne at løse udfordringer, skal udfordringen tydeliggøres. Derfor stiller vi en serie af spørgsmål og lytter opmærksomt til jeres ønsker og behov.

Vi starter alle projekter med et indledende møde, hvor vi prøver at forstå jeres situation og de grundlæggende behov, ønsker og økonomi.

Vores ydelser dækker over alle byggeriets faser, fra det indledende møde til aflevering af projektet.

2. Byggeprogram

Derefter snævrer vi os ind i de enkelte rum, for at opnå en forståelse for jeres ønskede størrelse, oplevelse og følelse i de forskellige rum. Vi sender jer et udkast af realistiske størrelser, udfra jeres økonomi og grundlæggende behov. Med udkastet har i mulighed for at afprøve og revidere størrelserne for at komme frem til et byggeprogram.

Sammenhængen af rummene bliver også omtalt, uden at begrænse mulighederne i indretningen. Sammen med tekst beskrivelser, bliver inspirations billeder opfordret for at tydeliggøre jeres ønsker.

Med de informationer fra det indledende møde, ønsker for rum, sammenhængen af rummene og inspirationsbilleder, danner dette grundlag for det videre arbejde, frem til et skitseforslag.

3. Skitseforlag

Skitseforslaget har som formål at illustrere en kreativ løsning på jeres behov og ønsker, indtegnet på jeres byggegrund. Forslaget bliver illustreret med grove tekniske tegninger og 3D billeder, som giver et godt grundlag for indlevelse og for begge parter at kommunikere udfra.

Forslaget er første udkast, som kan justeres og give indsigt i evt. misforståelser, kvalitet af oprindelige ønsker og muligvis inspiration til nye.

4. Byggetilladelse

Når enighed og tilfredshed er opnået omkring de overordnet linjer, for det ønskede byggeri, er næste skridt en byggetilladelse.

Byggetilladelsen kræver et myndighedsprojekt, som tydeliggør det ønskede projekt og indeholder de informationer myndighederne kræver. Forskellige myndigheder kræver forskellige informationer og detaljegrad.

5. Projektering

Projekteringen giver en forklaring på hvordan projektet generelt skal opbygges, i hvilken kvalitet og hvordan detaljerne skal løses.

Dette skaber en større tryghed i processen, ift. økonomien, tidsplanen og kvalitet på det endelige resultat.

6. Tilbud og udbudsprojekt

Udover at beskrive hvordan byggeriet skal udføres giver projekteringen et detaljeret udbudsmateriale, som lægger grundlag for tilbudsgivning og en kontrakt med en hovedentreprenør.

7. Byggeproces og tilsyn

Efter kontrakten er underskrevet med en hovedentreprenør påbegyndes byggeriet. Til denne proces skal der løbende laves tilsyn, for at sikre kvaliteten, detaljer og at opbygninger bliver gjort, som beskrevet i udbudsmaterialet og efter de gældende regler. Derudover skal tidsplaner og økonomi opretholdes og evt. forhandles. Tilsynet kan være en stor hjælp i at løse udfordringer, igennem en byggeproces, hvor der typiskt kommer uforudsete udfordringer.

8. Aflevering og gennemgang

Dette markerer afslutningen på projektet, hvor de repræsentative for alle parter, samles om et projekt, som alle forhåbentlig er tilfredse og stolte over.

Afleveringen består af bygherre, hovedentreprenøren og tilsynet, som gennemgår byggeriet sammen, for fejl og mangler ift. den oprindelige aftale. Evt uoverenstemmelser bliver forhandlet på plads.

Hvis mangler eller fejl bliver fundet, som ikke bliver opdaget ved afleveringen, kan dette påpeges på 1 års- eller 5 års gennemgangen.