Hus med fleksibilitet

Ønsket var om en overdækket terrasse både nedenunder og ovenpå med mulighed for at i fremtiden at kunne opdele huset i to boligenheder. Huset ligger langstrakt fra øst til vest, paralelt med en fjord til syd.
Huset giver mulighed for god udsigt med tilbagetrukken facade, hvilket samtidig tilgodeser privatliv.
Med ‘en-sides’ hældning tag følger taget det omkringliggende landskab, hvilket giver et tilhørsforhold til omgivelserne
Det omgivende træ beklædning på bygningen, sammen med skjulte nedløb og tagrender giver bygningskroppen et enkelt og monolitisk udtryk.